Karolinerjoggen

Trailloppet Karolinerjoggen

Karolinerjoggen

Välkommen att deltaga i Trailloppet Karolinerjoggen!

Nationaldagen torsdagen den 6 juni 2024
Löpning i klassisk Kroppefjällsterräng

Motions- och tävlingsklasser, 4,5 km eller 14 km, och för barnen 1 km. Spring, jogga eller gå banan.


Starten

BarnjoggenKaroliner, av Carolus, den latiniserade formen av namnet
Karl, var benämningen på soldaterna inom Sveriges armé
under kungarna Karl XI och Karl XII (1660-1718).
I regel hade de blå rockar med gult foder, uppvikta nedtill.
Källa: WikipediaNästa sida