Aktuellt och väder!

2010-05-30 Provlöpning !
Måndag den 31:e maj kl 19.00 provlöper vi nya banan i lugnt tempo.
Alla som vill är välkomna att springa med oss då för att gemensamt testa den nya 10km-slingan före loppet.
Samling utanför OK-stugan i Dals Rostock.
Tillbaka